top of page

Improves your know how

Tillämpad Matematik med MATLAB är avsedd som lärobok för blivande ingenjörer. Den är uppdelad i 10 moduler. Inom varje modul finns en trappstegsformad inlärningsmodell med lösta exempel och en tillhörande övningsdel med facit. Efter avverkad modulträning bör studenten testa sin kunskapsnivå genom test i den tillhörande digitala plattformen. Beroende på inlärningsförmåga kan studenten antingen arbeta med fritt vald modul eller i löpande ordning. Om studenten lyckas erhålla 70 % rätt i samtliga moduler utfärdas ett certfikat “Excellence in Math”.

 

  • Modulerna omfattar, numeriska beräkningar, linjär algebra, funktionslära, derivator, integraler, komplexa tal, differentialekvationer, sannolikhetslära och statistik.
  • Om studenten har tillgång till MATLAB fyller låroboken ytterligare en dimension – avancerad problemlösning.
  • ISBN-nummer: 978-91-982504-3-5

 

 

Tillämpad Matematik med MATLAB

520,00 krPris
    bottom of page