top of page

Improves your know how

Vår målsättning har varit att täcka in några fler dimensioneringssituationer än dagens facklitteratur inom ämnet. Meningen är att man med hjälp av anvisningar som här lämnats, skall kunna dimensionera och utforma en spont för måttliga schacktdjup och också få den godkänd av vederbörande myndighet.

 

I den referensgrupp som under hela tiden deltagit i remissarbetet och lämnat värdefulla synpunkter har ingått:

 

 • Per Evert Bengtsson, Statens Geotekniska Institut, SGI
 • Håkan Berger, Banverket
 • Ulf Ekdahl, PEAB Grundteknik
 • Håkan Eriksson, Hercules Grundläggning
 • Jan Romell, Skanska Teknik
 • Bo Berggrem, Kessler & Mannerstråle, KM
 • Rainer Massarsch, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

 

 • Titel: Handbok i Anläggningsspontning
 • Antal Sidor: 144
 • Utgivningsår: 2017

Handbok i Anläggningsspontning

320,00 krPris
  bottom of page