top of page

Improves your know how

Läroboken ”Energiteknik med fjärrvärme” är en uppföljare till ”Energieffektivisering” som publicerades av Lärnö 2007. Den ursprungliga utgåvan behandlade huvudsakligen byggnadens energi och energideklaration av hus Avsnitten termodynamik och fjärr-värme har tillförts denna nya bok.

 

  • Termodynamiken är grunden för alla i naturen förekommande energiomvandlingar och bör således utgöra en baskunskap för fortsatta studier inom energisektorn.
  • Fjärrvärme har varit eftersatt beträffande läromedel trots att detta teknikområde har utvecklats i paritet med att nya kraftverk har tagits i bruk.
  • Byggnadens energisystem har förstärkts med energiförluster i strömmande medier i allmänhet och i synnerhet vid hetvatten-distribution i rör. Även den teoretiska behandlingen av köldbryggor i skalskyddet finns med. 
  • Läromedlet innehåller ett stort antal uppgifter med lösningar. Varje avsnitt avslutas med en övningsdel med tillhörande facit. Simuleringar av energiflöden har med datautvecklingen blivit ett viktigt verktyg, Sista kapitlet behandlar det kraftiga verktyget IDA-ICE och hur olika byggnadsmodeller kan simuleras.
  • Författarna med mångårig erfarenhet som lärare på akademisk nivå rekommenderar boken till alla studenter med ambitionen att utveckla spetskompetens inom energiområdet.
  • ISBN-nummer: 978-91-977925-4-7

Energiteknik med Fjärrvärme

520,00 krPris
    bottom of page