Improves your know how

Hus byggda på 60- och 70-talet är särskilt utsatta. För försäkringsbolagen står läckageskador för betydligt mer än den sammanlagda kostnaden för brand och inbrott i villor. Totalt handlar det om bortåt 2 miljarder kronor per år. Kostnaden för samhället är minst det dubbla, säkerligen uppåt 5 miljarder eller mer. I den summan ingår bland annat de drabbade villaägarnas egna kostnader. Men det handlar inte bara om pengar.

 

 • Fuktskador kan även leda till dålig inomhusmiljö och därmed ge upphov till hälsoproblem av olika slag.
 • Denna bok utgör en grund för den verksamma teknikern eller ingenjören. Genom att inse betydelsen och ha kunskap om förebygg-ande åtgärder kan miljarder sparas till gagn för fastighetsägare och brukare.
 • Boken bildar med Byt 13 – Sjuka hus en aktuell duo utan motstycke inom den svenska bygglitteraturen.
 • Byt 8 har ett fylligt slagordsregister.

 

 • Titel: Fukt i byggnaden
 • Antal sidor: 135
 • Författare: Samuel A Berg
 • Utgivningsår: 2011

 

BYT 8 - Fukt i byggnaden

360,00 krPris

  ©2020 by Berg Productions. Proudly created.

  0