top of page

Improves your know how

Hus byggda på 60- och 70-talet är särskilt utsatta. För försäkringsbolagen står läckageskador för betydligt mer än den sammanlagda kostnaden för brand och inbrott i villor. Totalt handlar det om bortåt 2 miljarder kronor per år. Kostnaden för samhället är minst det dubbla, säkerligen uppåt 5 miljarder eller mer. I den summan ingår bland annat de drabbade villaägarnas egna kostnader. Men det handlar inte bara om pengar.

 

  • Fuktskador kan även leda till dålig inomhusmiljö och därmed ge upphov till hälsoproblem av olika slag.
  • Denna bok utgör en grund för den verksamma teknikern eller ingenjören. Genom att inse betydelsen och ha kunskap om förebygg-ande åtgärder kan miljarder sparas till gagn för fastighetsägare och brukare.
  • Boken bildar med Byt 13 – Sjuka hus en aktuell duo utan motstycke inom den svenska bygglitteraturen.
  • Byt 8 har ett fylligt slagordsregister.

 

  • Titel: Fukt i byggnaden
  • Antal sidor: 135
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2011

 

BYT 8 - Fukt i byggnaden

360,00 krPris
    bottom of page