Improves your know how

Byt 7, som nu föreligger i ny utgåva omfattar fastighetens drift och professionella omhändertaganden. Denna bok är en faktabok som i första hand riktar sig till fastighetsägare, verksamma konsulter och sist men inte minst blivande förvaltare och fastighetsingenjörer. 2:a upplagan har kompletteras med styr- och reglerteknik och ett omfattande symbolbibliotek från Swelarm. VIdare har den ekonomiska förvaltningsaspekten behandlats.

 

 • Denna bok spänner över hela området fastighetsförvaltning.
 • Den passar som handbok när förvaltaren är i behov av underlag för inköp och upphandling.
 • Fastighetsekonomiska analyser av betalningsströmmar över tiden kan beräknas med hjälp av bokens räntefunktioner.
 • Boken är även tänkt som kurslitteratur då den har en mängd övningsuppgifter med facit.

 

 • Titel: Drift och fastighetsunderhåll med fastighetsekonomi
 • Antal sidor: 232
 • Författare: Samuel A Berg
 • Utgivningsår: 2013

Byt 7 - Drift och Fastighetsunderhåll med Fastighetsekonomi

340,00 krPris

  ©2020 by Berg Productions. Proudly created.

  0