top of page

Improves your know how

Byt 7, som nu föreligger i ny utgåva omfattar fastighetens drift och professionella omhändertaganden. Denna bok är en faktabok som i första hand riktar sig till fastighetsägare, verksamma konsulter och sist men inte minst blivande förvaltare och fastighetsingenjörer. 2:a upplagan har kompletteras med styr- och reglerteknik och ett omfattande symbolbibliotek från Swelarm. VIdare har den ekonomiska förvaltningsaspekten behandlats.

 

  • Denna bok spänner över hela området fastighetsförvaltning.
  • Den passar som handbok när förvaltaren är i behov av underlag för inköp och upphandling.
  • Fastighetsekonomiska analyser av betalningsströmmar över tiden kan beräknas med hjälp av bokens räntefunktioner.
  • Boken är även tänkt som kurslitteratur då den har en mängd övningsuppgifter med facit.

 

  • Titel: Drift och fastighetsunderhåll med fastighetsekonomi
  • Antal sidor: 232
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2013

Byt 7 - Drift och Fastighetsunderhåll med Fastighetsekonomi

340,00 krPris
    bottom of page