top of page

Improves your know how

Byggnadens stomme är avgörande för en byggnadsbärighet. Många exempel finns då undermåliga byggnadsstommar  förorsakat ras och lidande. Stomvalet och dimensioneringen går hand i hand, bägge måste ha bärighet och samverka för att byggnaden skall stå stabil även vid extrem väderlek. Under några väldigt snörika vintrar har ett idrottshallar kollopsat pga felkonstruktion.

 

  • Denna bok behandlar inte dimensionering utan lägger grunden för en konstruktör att välja rätt material. Samtliga berörda stommaterial uppträder i olika former som limträ, lättbetong, legerat stål etc.
  • Boken är rikligt illustrerad visande anslutningar och samverkansdetaljer. Den lämpar sig speciellt för den som är i utbildning inom byggteknik, då den innehåller ett 80-tal övningsuppgifter med facit.
  • Denna bok har två systerböcker, grundläggning och undergrund samt stomkomplettering och tak. Tillsammans bildar dessa en enhet som bör studeras i ett sammanhang. 
  •  

BYT 4 - Stommar av betong, stål och trä

320,00 krPris
    bottom of page