Improves your know how

Entreprenadrätt för ingenjörer är ett av ett fåtal läroböcker inom området upphandling och kontrakt. Avtal som bryts är dessvärre in helt ovanligt. Att anlita juridisk expertis är kostsamt. För en beställare/entreprenör finns smidigare sätt att lösa konflikter. Detta belyses i läroboken. Även lärdomar kan dras från tvister som förekommit och lett till domstolsfall. Ett tiotal sådana finns beskrivna i läroboken. Genom samverkan mellan  lärare/deltagare bör adekvata analyser leda till ny kunskap och medvetenhet om hur en tvist kan lösas utan allmän juridisk inblandning. Allmänna juridiska bestämmelser (AB 04) har en nyckelpost vid alla typer av avtal inom entreprenadbranschen.

 

 • Den som har god kännedom om AB:s olika delar från organisation till besiktning och tvister får en god inblick i hur konflikter kan undvikas eller hanteras. 
 • Offentlig upphandling med anbudsvärdering är ett annat område som boken fokuserar på.
 • Läroboken rekommenderas till både blivande ingenjörer och yrkesversamma.

 

 

 • Titel: Entreprenadrätt med domstolsfall och offentlig upphandling
 • Antal sidor: 200
 • Författare: Samuel A Berg
 • Utgivningsår: 2020
 • ISBN-nummer: 978-91-982504-2-8

Entreprenadrätt med domstolsfall och offentlig upphandling

360,00 krPris

  ©2020 by Berg Productions. Proudly created.

  0