Improves your know how

Denna bok är en av få läroböcker som behandlar geoteknik, grundläggning med pålar och bergsprängning parallellt.

 

  • Den analyserar ingående siltjordarter och grundläggning på denna typ av markmaterial. Speciellt visas på porvattentryckets betydelse på undergundens bärighet.
  • Pålningstyper och hur man kan beräkna en påles bärighet redovisas med beräkningsexempel.
  • Bergssprängningsdelen redovisar olika sprängningstyper med säkerhet och miljö.
  • Som bilaga finns AFS 2007:1.
  • Varje avsnitt avslutas med ett knippe övningsuppgifter med tillhörande facit.

 

  • Titel: Byt 15 – Anläggning
  • Antal sidor: 150
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN-nummer: : 978-91-977925-4-7

BYT 15 - Anläggning

380,00 krPris