top of page

Improves your know how

Denna bok är den enda av sitt slag som ingående tar upp begreppet sjuka hus, och analyserar dess konsekvenser. Författaren Leif Kåvestad har genom sitt enträgna och tålamodiga arbete med att kartlägga fenomenet sjuka hus skapat en egen disciplin. I synnerhet gäller detta påverkan pga fuktiga golv.

 

  • Enskededalen blev ett begrepp när Leif uppdagade många oegentligheter då många brukare drabbades av typiska symptom som illamående, yrsel, slemhinneinfektion och ögonirritation.
  • Boken sammanfattar en 30-årig erfarenhet och presenterar en modell att kartlägga ett sjukt hus.
  • Leif har ett förflutet som miljöinspektör, byggnadsingenjör, journalist och utbildare. Han arbetar idag som fristående konsult och författare.

 

  • Titel: Byt 13 – Sjuka hus
  • Antal sidor: 120
  • Författare: Leif Kåvestad
  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN-nummer: 978-91-977925-5-4

BYT 13 - Sjuka Hus

240,00 krPris
    bottom of page