top of page

Improves your know how

I den andra upplagan av rubricerad bok har författaren tagit intryck av de synpunkter studenter på Yrkeshögskolan framfört, detta har i huvudsak berört uppgiftsdelen som har berikats med ett antal nya uppgifter och komplettering av facit. Liksom i matematiken tror vi på att lösning av problem på ett elementärt plan sker med penna och papper. Att rita en strukturplan lär man inte vid en dator utan genom idog praktisk träning på en arbetsplats.

 

  • Den största förändringen i den nya upplagan har skett i det inledande avsnittet av arbets- psykologin, där förre ABB-chefen Percy Barneviks bok 200 råd varit en källa till förnyelse.
  • Ingenjören i ledarrollen lyfts fram vilket bör ge den nyutexam- inerade ingenjören nya infallsvinklar på sitt ledarskap.
  • Strategen Karl Myrstens idoga arbete med att kartlägga en arbetsledares vardag har i stort sett behållts, detta då vi tror att människans roll som arbetsledare i stort sett är oberoende av tiden, låt vara att medbestämmandet och inflytandandet har förstärkts de senaste decennierna. 

 

  • Titel: Projektstyrning och arbetsledning
  • Antal sidor: 145
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2015
  • ISBN-nummer: 978-91-982504-1-1

BYT 12 - Projektstyrning & Arbetsledning

340,00 krPris
    bottom of page