top of page

Improves your know how

Byt 10 omfattar ett närbesläktat område nämnigen byggnadsmaterial. Alla som är verksamma inom byggsektorn behöver ny och gammal kunskap om byggmaterial, deras egenskaper, tillverkningssätt, användning och funktion. Husbyggnadsmaterial har utvecklats under sekler. Kunskapen inom området har dessvärre inte hållit jämna steg med teknikutvecklingen. Boken vänder sig först och främst till blivande byggnadsingenjörer, men även fastighetsägare, konsulter och förvaltare kommer garanterat att få god nytta av fackboken.

 

  • Denna bok är tänkt fylla det vakuum som successivt uppstått när nya byggnadsmaterial utvecklats.
  • Den behandlar ett 20-tal material inom husbyggnadssektorn ur egenskaps-, funktions- och användningssynpunkt. Även tillverkningshistoria berörs.
  • Boken har medvetet gjorts mer praktisk. Det hindrar inte att vissa avsnitt håller avancerad teoretisk nivå.

 

  • Titel: Husbyggnadsmaterial
  • Antal sidor: 285
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2017

Byt 10 - Husbyggnadsmaterial

420,00 krPris
    bottom of page