top of page

Improves your know how

Energieffektivisering, omfattar energiförsörjningen i allmänhet men byggnadens klimatskärm i synnerhet. Den 3:upplagen är uppdaterad med hänsyn till Boverkets regler BBR 2012 och EU:s nya Byggproduktdirektiv, som börjar gälla fom 2013. En fackbok både för konsulten och den blivande byggnads-ingenjöen.

 

 

Denna bok tar upp ett ständigt aktuellt tema produktion, distribution och användning av energi. Vind- och solkraften har under 2000-talet ökat i betydelse – en förnyelsebar källa är ju vinden och den evigt strålande solen. Kärnkraft och vattenkraft är två andra produktionskällor utan emissioner.

 

  • Den 4:e generationens kärnreaktor använder utbränt kärnbränsle och i vissa fall bly som kylmedel. Transformation av el kan effektiviseras, övergången från växelström till likström medförde en betydande energibesparing vid överföring av el på långa avstånd.
  • Värmepumpe, en genial konstruktion, har medfört en energireduktion på mer än 50 % i byggnader.
  • På järnvägen är inbromsningen av tågen en energibesparing om bromsenergin kan omvandlas till elektrisk energi. Detta system är i bruk genom s k spartransformatorer utefter spåren. Likaså kan fordonen på väg med batteridrift ta tillbaka energi vid retardation.

 

  • Boken innehåller ett stort antal träningsuppgifter med tillhörande facit. Genom att ge siffror åt energibesparingar fås en direkt medvetenhet om energieffektiviseringens resultat konkret.
  • ISBN-nummer: 978-91-979877-1-4

BYT 1 - Energieffektivisering

380,00 krPris
    bottom of page