Du är här

Yrkeshögskola

Lärnö Yrkeshögskola 

Ny ingenjörs/teknikerutbildning på Campus Strängnäs inriktning fjärrvärme-elkraft startar i augusti 2017*. Utbildningen har två nivåer (5 och 6 enligt EU-standard ) – Yh-tekniker efter 1 år och Yh-ingenjör efter drygt 2 år. Utbildningen är bunden men kan senare komma att anordnas på halvdistans med hjälp av lärplattformen Lärnia och tillhörande kurslitteratur på förlaget Lärnö AB (www.larno.se). 

LIA-företag: Eon, Fjärrvärmebyrån (FVB), Oppunda el, GreenExergy, Oppunda el, Sandbäckens Industri Mitt AB, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, Sweco m.fl.. Viss del av den fjärrvärmetekniska utbildningen blir förlagd till Heta utbildningars kraftvärmelabb i Härnösand. Genom det då öppnade Norrlandsfönstret finns möjlighet att få LIA-platser i övre Norrland. Ansök redan nu på webben (www.larno.se – Yrkeshögskola – Campus Strängnäs). Ingångar Energitekniker – Energiingenjör

 

Campus Strängnäs erbjuder nu YH-utbildning Energiinjengör

Ny ingenjörs/teknikerutbildning på Campus Strängnäs inriktning fjärrvärme-elkraft startar i augusti 2017*. Utbildningen har två nivåer (5 och 6 enligt EU-standard ) – Yh-tekniker efter 1 år och Yh-ingenjör efter drygt 2 år. Utbildningen är bunden men kan senare komma att anordnas på halvdistans med hjälp av lärplattformen Lärnia och tillhörande kurslitteratur på förlaget Lärnö AB (www.larno.se).  LIA-företag: Eon, Fjärrvärmebyrån (FVB), Oppunda el, GreenExergy, Oppunda el, Sandbäckens Industri Mitt AB, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, Sweco m.fl..


Aktuella kurser:

"Energitekniker".

För anmälan till kurs: Välkommen att skicka in ansökningsblanketten:

Energitekniker 200p: Ansökningsblankett

Energitekniker 460p: Ansökningsblankett

Anmälan skickas till: Lärnö AB, sergeantstigen, 645 33 Strängnäs

 

Denna yrkeshögskoleutbildning inom det energitekniska området kommer att ha
sin bas på det nyligen invigda Campus Strängnäs. Campuset erbjuder en mängd
faciliteter som restaurang – café, bibliotek, studieceller, samlingsrum, arbetsförmedling, näringslivscentrum, träningslab för fjärrvärme, ellab mm
Lärnös skolledning och studievägledning finns på Sergeantsstigen 5, byggnaden
ligger direkt till vänster vid infarten från centrala Strängnäs.

Lärnömodellen

För din utbildning till energiingenjör kommer du ha möjlighet att inhämta vissa
kunskaper på distans via vår hemsida – utbildning. Följande funktioner kan då
bli tillgängliga:

Tester

Här kommer ämnestester att finnas på olika kunskapsnivåer
Varje test är unikt och kan du då användas både som självtest för att få feedback
på dina kunskaper eller att läraren ger ett test för att kunna bedöma en students
kunskapsnivå. Efter genomfört test får du direkt ditt resultat.

Lärarundervisning – utvalda ämnesavsnitt

Läraren i aktion både verbalt och visuellt kan varje inskriven student ta del av i
sin dator. Har du inte haft tid i realtid kan man ta del av framställningen vid
valfri tidpunkt.

Kommunikationsforum – via

På vissa bestämda tider är läraren uppkopplad. Då kan du som inskriven student
via sin dator ställa frågor med omedelbart svar eller klarläggande.
Mail/sms är också möjligt då naturligtvis med en viss fördröjning av svaret.

Välkommen som student till Yh-Campus Strängnäs!

Intresseanmälan

För- och efternamn.