Du är här

Teknikhistoria & biografier

Bisektrismetoden är en roman av konstnären-arkitekten Vello Erenurm. Förutom prosan har varje kapitel en litografi, väl utvald från författarens stora samling av välgjorda bilder alltifrån naken-modeller till kyrkoportaler.  Handlingen med många sidospår behandlar inledningsvis den dramatiska flykten från Estland via Tyskland och Danmark till Malmö. Utflykterna är många från basstationen på Fasanvägen i Nacka. Läsaren kommer inte att tröttna då författaren svingar sig mellan familjeliv och strapatsrika resor till Europas katedraler.  

 

Det mest fascinerande av alla de material som mänsklig hjärnkraft har åstadkommit är betong. Med lera och kalksten som basmaterial ges materialet hydrauliska egenskaper genom bränning - så uppstår cement - betongens lim. Övriga ingredienser är vatten och ballast. Med rätt blandingsförhållande fås olikacbetongkvaliteter. Boken behandlar den tidiga utvecklingen med nedslag i Stockholms betonghistoria där Wilhelm Klemmings Centralbad utgör en pusselbit.