Du är här

Projektstyrning & Anläggning

Denna bok är en av få läroböcker som behandlar geoteknik, grundläggning med pålar och bergsprängning parallellt. Den analyserar ingående siltjordarter och grundläggning på denna typ av markmaterial. Speciellt visas på porvattentryckets betydelse på undergundens bärighet. Pålningstyper och hur man kan beräkna en påles bärighet redovisas med beräkningsexempel. Bergssprängningsdelen redovisar olika sprängningstyper med säkerhet och miljö. Som bilaga finns AFS 2007:1. Varje avsnitt avslutas med ett knippe övningsuppgifter med tillhörande facit.

I den andra upplagan av rubricerad bok har författaren tagit intryck av de synpunkter studenter på Yrkeshögskolan framfört, detta har i huvudsak berört uppgiftsdelen som har berikats med ett antal nya uppgifter och komplettering av facit. Liksom i matematiken tror vi på att lösning av problem på ett elementärt plan sker med penna och papper. Att rita en strukturplan lär man inte vid en dator utan genom idog praktisk träning på en arbetsplats.