Du är här

Tillämpad Matematik för Högskolan

520,00 kr

Tillämpad Matematik med MATLAB är avsedd som lärobok för blivande ingenjörer. Den är uppdelad i 10 moduler. Inom varje modul finns en trappstegsformad inlärningsmodell med lösta exempel och en tillhörande övningsdel med facit. Efter avverkad modulträning bör studenten testa sin kunskapsnivå genom test i den tillhörande digitala plattformen. Beroende på inlärningsförmåga kan studenten antingen arbeta med fritt vald modul eller i löpande ordning. Om studenten lyckas erhålla 70 % rätt i samtliga moduler utfärdas ett certfikat “Excellence in Math”. Modulerna omfattar, numeriska beräkningar, linjär algebra, funktionslära, derivator, integraler, komplexa tal, differentialekvationer, sannolikhetslära och statistik. Om studenten har tillgång till MATLAB fyller låroboken ytterligare en dimension – avancerad problemlösning.