Du är här

Matematik

Detta läromedel innebär ett paradigmskifte i matematisk didaktik. Genom den interaktiva inlärningsmodellen tvingas den studerande att träna sitt logistiska tänkande utifrån vardagliga problemställningar. Genom numeriska beräkningar vägleds den studerande till funktionsanalys. Många av övningarna har detta pedagogiska upplägg. Genom tillgång till digitala tester på tre olika nivåer kan den studerande stärka sin självkänsla genom ständiga förbättringar. Den digitala plattformen Squiznes Technology by Lärnö är som ett självspelande piano.

Denna bok är ett måste för alla teknologer eller ingenjörsstuderande. Boken är en uppfriskande fläkt genom sitt nedslag i pionjärernas biografier. Teknik-området mekanik, dynamik, statik, konstruktion och hållfasthetslära finns representerat förutom huvudområdet matematik. Ett fylligt slagordsregister och prisklassen gör denna bok till ”klassvinnare”.

  • Titel: Formelsamling
  • Antal sidor: 110
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2011

Tillämpad Matematik med MATLAB är avsedd som lärobok för blivande ingenjörer. Den är uppdelad i 10 moduler. Inom varje modul finns en trappstegsformad inlärningsmodell med lösta exempel och en tillhörande övningsdel med facit. Efter avverkad modulträning bör studenten testa sin kunskapsnivå genom test i den tillhörande digitala plattformen. Beroende på inlärningsförmåga kan studenten antingen arbeta med fritt vald modul eller i löpande ordning. Om studenten lyckas erhålla 70 % rätt i samtliga moduler utfärdas ett certfikat “Excellence in Math”.