Du är här

Fastighetsförvaltning

Byt 19 – Färger och byggnadsmålning är en faktabok som ger husägaren relevanta råd i sitt val av rätt färg. Boken, som är mycket faktaspäckad rekommenderas även till målare/målarmästare. Inte minst miljökraven lyfts fram. Vidare finns ett kapitel om betongmålning som ofta är försummad i måleriböcker. Estetiska måleriböcker rosar marknaden. Denna bok lyfter i stället fram målningstekniken och färgernas egenskaper. 

  • Titel: Färger och byggnadsmålning
  • Antal sidor: 125
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2012

Denna bok spänner över hela området fastighetsförvaltning. Den passar som handbok när förvaltaren är i behov av underlag för inköp och upphandling. Fastighetsekonomiska analyser av betalningsströmmar över tiden kan beräknas med hjälp av bokens räntefunktioner. Boken är även tänkt som kurslitteratur då den har en mängd övningsuppgifter med facit.

  • Titel: Drift och fastighetsunderhåll med fastighetsekonomi
  • Antal sidor: 232
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2012

Byt 6 innehåller byggteknikens historia, murverkets konstruktion, bebyggelse- och byggnadsinventering. Boken har försetts med ett hundratal övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad. Konstruktionsbetongens historia är ett axplock ur författarens forskning under 6 år.Denna fackbok borde kunna tillfredställa både akademikern och hantverkaren och vara lämplig som kurslitteratur på landets samtliga byggingenjörsutbildningar samt de antikvariska och teknikhistoriska programmen vid landets universitet.