Du är här

Energieffektivisering

Läroboken ”Energiteknik med fjärrvärme” är en uppföljare till ”Energieffektivisering” som publicerades av Lärnö 2007. Den ursprungliga utgåvan behandlade huvudsakligen byggnadens energi och energideklaration av hus Avsnitten termodynamik och fjärr-värme har tillförts denna nya bok. Termodynamiken är grunden för alla i naturen förekommande energiomvandlingar och bör således utgöra en baskunskap för fortsatta studier inom energisektorn.

Energieffektivisering, Byt 1, omfattar energiförsörjningen i allmänhet men byggnaden klimatskärm i synnerhet. Den 3:upplagen är uppdaterad med hänsyn till Boverkets regler BBR 2012 och EU:s nya Byggproduktdirektiv, som börjar gälla fom 2013. En fackbok både för konsulten och den blivande byggnads-ingenjöen. Ett stort antal övningsuppgifter med facit är integrerade i boken.

  • Titel: Energieffektivisering
  • Antal sidor: 234
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2012