Du är här

Byggnadskonstruktion

2:a upplagan av Byt 16 – Geodesi och Mätningsteknik är ett nytt läromedel som tagits fram i samråd med Högskolan Västs Lantmäteriutbildning.

Byggnadens stomme är avgörande för en byggnadsbärighet. Många exempel finns då undermåliga byggnadsstommar  förorsakat ras och lidande. Stomvalet och dimensioneringen går hand i hand, bägge måste ha bärighet och samverka för att byggnaden skall stå stabil även vid extrem väderlek. Under några väldigt snörika vintrar har ett idrottshallar kollopsat pga felkonstruktion. Denna bok behandlar inte dimensionering utan lägger grunden för en konstruktör att välja rätt material.

Denna bok är den enda av sitt slag som ingående tar upp begreppet sjuka hus, och analyserar dess konsekvenser. Författaren Leif Kåvestad har genom sitt enträgna och tålamodiga arbete med att kartlägga fenomenet sjuka hus skapat en egen disciplin. I synnerhet gäller detta påverkan pga fuktiga golv. Enskededalen blev ett begrepp när Leif uppdagade många oegentligheter då många brukare drabbades av typiska symptom som illamående, yrsel, slemhinneinfektion och ögonirritation. Boken sammanfattar en 30-årig erfarenhet och presenterar en modell att kartlägga ett sjukt hus.

Denna bok tar upp de grundläggande egenskaperna hos kompositen betong. Delmaterialen ballast, cement, vatten och tillsatsmedel beskrivs. Förbehandling och efterbehandling genomgås. Armeringen beskrivs ingående, dess inläggning och placering. Formbyggnad och hur formar binds och förankras behandlas. Innehållet motsvarar fordringarna för klass II. Boken är försedd med ett stort antal övningar med facit.

  • Titel: Betongsteknik
  • Antal sidor: 125
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2009

Denna bok är tänkt fylla det vakuum som successivt uppstått när nya byggnadsmaterial utvecklats. Den behandlar ett 20-tal material inom husbyggnadssektorn ur egenskaps-, funktions- och användningssynpunkt. Även tillverkningshistoria berörs. Boken kan fungera både som handbok och som kurslitteratur för ingenjörsstuderande.

Hus byggda på 60- och 70-talet är särskilt utsatta. För försäkringsbolagen står läckageskador för betydligt mer än den sammanlagda kostnaden för brand och inbrott i villor. Totalt handlar det om bortåt 2 miljarder kronor per år. Kostnaden för samhället är minst det dubbla, säkerligen uppåt 5 miljarder eller mer. I den summan ingår bland annat de drabbade villaägarnas egna kostnader. Men det handlar inte bara om pengar. Fuktskador kan även leda till dålig inomhusmiljö och därmed ge upphov till hälsoproblem av olika slag. Denna bok utgör en grund för den verksamma teknikern eller ingenjören.

Byt 5 innehåller olika taktyper med anslutningar och stomkompletteringar såsom, dörrar, fönster, trappor och balkonger. Byt 5 är försedd med övningar och facit.

  • Titel: Tak och stomkomplement
  • Antal sidor: 78
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2007

Läroboken om grunder och grundläggning är den enda heltäckande i sitt slag på svenska. Den omfattar allt från geologi till perkulation och fuktskydd. Boken har i sin 5:e upplaga uppdaterats med en slagords-lista, ny pålningsteknik och mätning av kapillaritet. En väl utförd grund borgar för en stabil byggnad utan sättningsskador. Alla fack-utbildningar inom byggteknik bör vara avnämare för denna bok. Denna fackbok borde kunna tillfredställa både ingenjören och den vetgiriga teknikern.

Denna lärobok är den enda i sitt slag som tar upp en byggnads klimatskärmsskydd ur både buller- och brandsynpunkt.. Ljudlärans teoretiska del behandlas ur praktisk syn-vinkel, tillräckligt för användning för den verksamme konsulten inom byggnadsteknik. För att kunna utföra avancerade ljudtekniska mätningar hänvisas till konsulter som specialiserat sig på akustik. Avsnittet brandteknik avhandlar i huvudsak brands uppkomst, utrymning och brandskyddande åtgärder. Även Boverkets nya beräknings-regler för brandbelastning finns med.