Du är här

Aktuell Juridik

  • Titel: Elementär Arbetsrätt
  • Antal sidor: 125
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2015

Ett fåtal läroböcker finns inom rubricerat område, ofta blir böcker med jurister som författare för kostsamma att skaffa för studenterna. Denna bok grundas på författarens långa erfarenhet som entreprenör och projektör. Den juridiska delen grundas delvis på egna fall men huvudsakligen på den långa erfarenheten av ingenjörskurser inom entreprenadrätt. Många av exemplen är hämtade från autentiska fall. AB, ABT och AF utgör tillsammans med LOU grundstommen i boken.