Du är här

Utbildning

Välkommen till Lärnös utbildningssida!

Lärnömodellen

För vår utbildning till Järnvägshögskolan kommer möjlighet att inhämta sina kunskaper på distans via vår hemsida – utbildning snart att föreligga. Följande funktioner blir då tillgängliga:

Tester

Här kommer ämnestester att finnas på olika kunskapsnivåer.

Varje test är unikt och kan då användas både som självtest för att få feedback på sina kunskaper eller att läraren ger ett test för att kunna bedöma en studerandes kunskapsnivå.

Lärarundervisning

Läraren i aktion både verbalt och visuellt kan varje inskriven student ta del av i sin dator. Har man inte haft tid i realtid kan man ta del av framställningen vid valfri tidpunkt.

Kommunikationsforum

På vissa bestämda tider är läraren uppkopplad. Då kan studerande via sin dator ställa frågor med omedelbart svar eller klarläggande.

Mail/sms är också möjligt då naturligtvis med en viss fördröjning av svaret.

 

Aktuella Kurser:

Kursförslag för en förberedande kurs inom järnvägsteknik

Kursort:  Ånge

Målgrupp: Yrkesverksamma som har erfarenhet av tekniskt arbete men vill vidareutveckla sig mot järnvägssektorn kanske som anläggare, järnvägsingenjör (med allmän elbehörighet), besiktningsman, elsäkerhetsledare, tågklarerare m fl

Kurslitteratur:  A. Den svenska järnvägen (Trafikverket), B. Järnväg med olika spår (Lärnö AB) och C. Elsäkerhetsföreskrifterna Järnväg (Trafikverket)

Utbildningsform: Halvdistans omfattande 7 heldagar (lördag alternativ söndag) + eget arbete med redovisning

Ansökningsblankett Föreberedande kurs inom järnvägsteknik

Kursinnehåll

 

Allmän elbehörighet:

Lärnö anordnar en distanskurs i Allmän elbehörighet med nya elsäkerhetskrav (fom 2017-07-01). Kursmaterial skickas efter anmälan. Gemensam laboration och introduktion av jordfelsmätning under två hel-dagar (lördag eller söndag). Vid önskemål kan ytterligare en heldag anordnas med jordfelsmätning. Anmälan sker skriftligt. Kursstart under våren. Hämta anmälningsblankett

För ytterligare information om kursen, vänligen kontakta utbildningsansvarig- Anders Rejminger 0706088949.

 

För anmälan till kurs: "Allmän Elbehörighet" välkommen att skicka in ansökningsblanketten

Ansökningsblankett

Anmälan skickas till:

Lärnö AB
Sergeantstigen 5
645 33 Strängnäs

 

För anmälan till kurs "YH-Basår" välkommen att skicka in ansökningsblanketten

Kurser i utbildningen:

Ansökningsblankett YH-Basår

Anmälan skickas till:

Lärnö AB
Sergeantstigen 5
645 33 Strängnäs