Du är här

Utbildning

Kursförslag för en förberedande kurs inom järnvägsteknik

Kursort:  Ånge

Målgrupp: Yrkesverksamma som har erfarenhet av tekniskt arbete men vill vidareutveckla sig mot järnvägssektorn kanske som anläggare, järnvägsingenjör (med allmän elbehörighet), besiktningsman, elsäkerhetsledare, tågklarerare m fl

Kurslitteratur:  A. Den svenska järnvägen (Trafikverket), B. Järnväg med olika spår (Lärnö AB) och C. Elsäkerhetsföreskrifterna Järnväg (Trafikverket)

Utbildningsform: Halvdistans omfattande 7 heldagar (lördag alternativ söndag) + eget arbete med redovisning

Ansökningsblankett Föreberedande kurs inom järnvägsteknik

Kursinnehåll

 

Välkommen att intresseanmäla dig till Lärnös Yrkeshögskola.

 

Ny ingenjörs/teknikerutbildning på Campus Strängnäs med tre inriktningar startar i augusti 2018. Följande inriktningar kan väljas med examen som: Besiktningsman – järnväg 400 p Driftingenjör – förnybar energi 420 p och Elingenjör-järnväg 420 p. I elingenjörsutbildningen ingår Allmän Elbehörighet. Utbildningarna är bundna men kan även läsas på halvdistans.

Medverkande företag/institutioner: Strängnäs kommun, Green Exergy, Skellefteå, Skellefteå kraft, Fjärrvärmebyrån,Västerås, Tyréns, Piteå-Stockholm, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, Härryda energi, One-Nordic AB, Delotek AB, ATS – kraftservice AB, STI och Heta utbildningar, Härnösand, JSV-spår, Arboga.

Mycket goda framtidsutsikter både för järnväg och driftteknik inriktad mot förnybar energi. Energilagring är på stark frammarsch både med batteriteknik, våg- och solkraft.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsblankett Drift-ingenjör 420p

Anmälan skickas till:

Lärnö AB
Sergeantstigen 5
645 33 Strängnäs

Ansökningsblankett Besiktningsman 400p

Anmälan skickas till:

Lärnö AB
Sergeantstigen 5
645 33 Strängnäs

Ansökningsblankett Elingnjör-järnväg 420p

Anmälan skickas till:

Lärnö AB
Sergeantstigen 5
645 33 Strängnäs

 

Aktuella Kurser

Lärnö anordnar en distanskurs i Allmän elbehörighet med nya elsäkerhetskrav (fom 2017-07-01). Kursmaterial skickas efter anmälan. Gemensam laboration och introduktion av jordfelsmätning under två hel-dagar (lördag eller söndag). Vid önskemål kan ytterligare en heldag anordnas med jordfelsmätning. Anmälan sker skriftligt. Kursstart under våren. Hämta anmälningsblankett

För ytterligare information om kursen, vänligen kontakta utbildningsansvarig- Anders Rejminger 0706088949.

 

För anmälan till kurs: "Allmän Elbehörighet" välkommen att skicka in ansökningsblanketten

Ansökningsblankett

Anmälan skickas till:

Lärnö AB
Sergeantstigen 5
645 33 Strängnäs

 

YH-Basår för tillträde till yrkeshögskolan i Sverige

Vårt basår kommer att starta på en grundläggande nivå termin 1 för att sedan under termin 2 fokusera på den intresseriktning den studerande vill inrikta sig på. Vi samarbetar då med andra yrkeshögskolor och ingenjörs-utbildningar som Dalarnas Högskola, STI, Heta utbildningar i Härnösand m fl. likaväl som med den lokala arbetsförmedlingen, SFI och SBP (Strängnäs Business Park).

Kurser i utbildningen: (pdf-fil)

Ansökningsblankett YH-Basår

Anmälan skickas till:

Lärnö AB
Sergeantstigen 5
645 33 Strängnäs

Lärnömodellen

För vår utbildning till Energitekniker och Energiingenjör kommer möjlighet att inhämta sina kunskaper på distans via vår hemsida – utbildning snart att föreligga. Följande funktioner blir då tillgängliga:

Tester

Här kommer ämnestester att finnas på olika kunskapsnivåer.

Varje test är unikt och kan då användas både som självtest för att få feedback på sina kunskaper eller att läraren ger ett test för att kunna bedöma en studerandes kunskapsnivå.

Lärarundervisning

Läraren i aktion både verbalt och visuellt kan varje inskriven student ta del av i sin dator. Har man inte haft tid i realtid kan man ta del av framställningen vid valfri tidpunkt.

Kommunikationsforum

På vissa bestämda tider är läraren uppkopplad. Då kan studerande via sin dator ställa frågor med omedelbart svar eller klarläggande.

Mail/sms är också möjligt då naturligtvis med en viss fördröjning av svaret.