Du är här

Interaktivt lärande genom internetbaserade nivåtester

Skolverket har i den nya läroplanen betonat vikten av datorbaserad inlärning i matematik. Detta är fortfarande i sin linda. Ett steg på vägen för att stimulera skolorna att komma igång är att använda sig av en webbaserad lösning. Att konfronteras med en lärare innebär en tvåvägskommunikation som TV, YouTube, Mattelyftet m fl inte kan erbjuda. Ett interaktivt lärande innebär feedback för den studerande av nyligen förvärvad kunskap. Detta kan åstadkommas med väl valda testuppgifter som komplement till lärarledd undervisning.

Programmet Easy Learning erbjuder en sådan lösning, det är dock ett kostsamt alternativ och har ingen stödjande lärobok.

En annan lärplattform är matteboken.se. Den är en egentligen en e-bok med animationer och övningsuppgifter. Den saknar idag testfunktion-er. 

Utbildningsförlaget Lärnö AB har sedan 4 år tillbaka utvecklat en testplattform (www.larno.se) som innehåller 1000-tals nivågrupp-erade matteproblem. Genom en sinnrik programvara ges den testande eleven/studenten följande möjligheter:

Förtest där vem som helst kan pröva sina aktuella kunskaper

  • Testmodul 0 som är indelad i nivågruppering 1-3
  • Testmodul 1-10 från gymnasiematematik upp till universietsnivå
  • Varje test är slumpvis genererat med unika uppgifter
  • Efter genomförd test får eleven/studenten omedelbart sitt resultat. Riktmärke för G 60 %.

Testerna är baserade på läroböckerna Räkna med Lärnö och Tillämpad matematik med MATLAB (Modul 1-10). Varje studerande som använder dessa läroböcker får en inloggningskod med fri tillgång till alla digitala tester. Testen kan då utföras från valfri plats med internetmöjlighet.