Du är här

Lansering av ny lärobok inom aktuella området energi "Energiteknik med fjärrvärme"

 Lärnö AB presenterar ny läromedelsbok inom Energi och fjärrvärmeteknik. Läroboken ”Energiteknik med  fjärrvärme” är en  uppföljare till ”Energieffektivisering” som publicerades av Lärnö 2007. Den nya boken innehåller följande avsnitt:  byggnadens  energisystem, simuleringar, termodynamik och fjärrvärme. Genom att simulera olika modeller, får du fram  energiförbrukningen.  Termodynamiken är grunden för alla i naturen förekommande energiomvandlingar och bör således utgöra en  baskunskap för fortsatta  studier inom energisektorn. Fjärrvärme har varit ett eftersatt område trots att detta teknikområde har  utvecklats i paritet med att nya  kraftverk har tagits i bruk.