Du är här

Husbyggnadsmateriallära - Ny utgåva 2017

Denna bok belyser både materialens utveckling, funktion och användningsområden. Boken är framtagen tillsammans med ledande forskare som prof. Sture Samuelsson och fil dr Luciano Triguero. Huvudförfattare tekn dr Samuel A Berg. Förutom huvudmaterialen betong, tegel, trä och stål behandlas nödvändiga kompletterande material som lim, färger, skivor och fogtätningsmaterial. Sista kaptlet tar upp defomationer. Boken har en fyllig slagordslista och en bilaga med tabeller om fysikaliska data. Varje kapitel avslutas med en övningsdel. Separat facit ingår. Avnämare: studenter, byggnadsingenjörer, arkitekter, konsulterande ingenjörer m fl. 

Innehållsförteckning - Husbyggnadsmateriallära

Finns nu tillgänglig i vår webshop.