Husbyggnadsmateriallära - Ny utgåva 2017

Denna bok belyser både materialens utveckling, funktion och användningsområden. Boken är framtagen tillsammans med ledande forskare som prof. Sture Samuelsson och fil dr Luciano Triguero. Huvudförfattare tekn dr Samuel A Berg. Förutom huvudmaterialen betong, tegel, trä och stål behandlas nödvändiga kompletterande material som lim, färger, skivor och fogtätningsmaterial. Sista kaptlet tar upp defomationer. Boken har en fyllig slagordslista och en bilaga med tabeller om fysikaliska data. Varje kapitel avslutas med en övningsdel. Separat facit ingår.

Lärnö AB presenterar ny upplaga av Tillämpad Matematik (2017)

Behovet av ett praktiskt inriktat läromedel i matematik med möjlighet att använda datorbaserad beräkningsteknik har varit ledstjärnan vid tillkomsten av denna bok. Boken kombinerar matematikens formelspråk med konkreta och praktiska beräkningar inom olika tekniska områden. Bokens grundidé är att knyta konkreta problemställningar till en matematisk lösning med syfte att utveckla studenters problemlösningsförmåga.

Förord och innehållsförteckning - Tillämpad matematik

Lansering av ny lärobok inom aktuella området energi "Energiteknik med fjärrvärme"

 Lärnö AB presenterar ny läromedelsbok inom Energi och fjärrvärmeteknik. Läroboken ”Energiteknik med  fjärrvärme” är en  uppföljare till ”Energieffektivisering” som publicerades av Lärnö 2007. Den nya boken innehåller följande avsnitt:  byggnadens  energisystem, simuleringar, termodynamik och fjärrvärme. Genom att simulera olika modeller, får du fram  energiförbrukningen.

2:a förbättrade och nya upplagan av Byt 16 - Geodesi och mätningsteknik finns nu i vår webbshop

 Ny förbättrad och uppdaterad upplaga av vår uppskattade lärobok som redan idag används som läromedel på flera yrkeshögskolor  runt om i Sverige. I den nya upplagan av vår uppskattade bok Geodesi och Mätningsteknik har vi tillfört ett nytt kapitel om  felberäkningsmetoder med beaktande av den nya standarden GUM. Behovet av felanalys har växt fram då vi konfronterats med  ämnesföreträdare.

Prenumerera på Lärnö RSS